Jdi na obsah Jdi na menu

Soutěžní disciplíny

SOUTĚŽE

V tradičním karate se konají závody, které jsou rozděleny do jednotlivých disciplín. Závodníci jsou rozděleni podle pohlaví a věku.
I přes to závody v tradičním karate nejsou hlavní náplní tréninku. Jsou jenom jeho součástí. Při závodech v tradičním karate se vítězství stává až druhořadým cílem. Závody nám slouží pouze k porovnání našeho zlepšení v tréninku a k nabrání nových zkušeností v konfrontaci se soupeřem pod psychickým tlakem, který je podobný reálné situaci v boji „na ulici“.

V ČR se pravidelně pořádají Národní poháry, které jsou nominací na Mistrovství republiky. Z výsledků těchto soutěží a aktuální formy se sestavuje team, který reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích.

Pouze Česká asociace tradičního karate, která je oficiálním členem ITKF (International Traditional Karate Federation) může vyslat reprezentační team na Mistrovství Evropy ETKF (Europe Traditional Karate Federation) a Mistrovství světa ITKF. Těchto mistrovství se účastní všechny směry a styly karate uznané ITKF (shotokan, fudokan, goju-ryu atd.).

Na soutěže Evropský pohár a Světový pohár jsou závodníci nominovaní komisí ITKF. Na těchto soutěžích nereprezentují své země, ale sebe sama. Tyto soutěže jsou vždy ukázkou a prezentací tradičního karate v zemi, kde se konají. Častým pořadatelem těchto pohárů je sousední Polský svaz tradičního karate.

 

KATA
Kata je klíčem k pochopení podstaty karate. Jedná se o kombinaci krytů, proti-úderů a pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům. Všechny kata však začínají krytem, to proto, aby byl zdůrazněn sebeobranný aspekt karate. Každá technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Součástí nácviku je i synchronizovaná kata. Družstvo tvoří tři cvičenci, kteří cvičí v naprosté jednotě, stejném rytmu. Tato soutěžní disciplína se dělí na dvě části. Nejdříve družstvo zacvičí kata, dále pak musí předvést i aplikace kata jako demonstraci jednoho karateky proti dvěma útočníkům.

EN-BU
En-bu je důrazně spojené se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích, které může tvořit žena a muž nebo dva muži. Útok a obrana předvádí nacvičené sekvence po dobu jedné minuty (plus nebo minus 5 vteřin). Sestava představuje bojové akce v situacích, které se neustále dynamicky mění. Hodnocení závisí na úrovni a reálnosti technik tradičního karate, plynulosti přesunů a choreografii. Důraz je kladen na razanci a dokonalost provedení technik obou bojujících, představivost, tvořivost.

FUKU-GO
Fuku-go je soutěžní disciplína tradičního karate, které se účastní nejvyspělejší závodníci, neboť je zde nezbytně nutné ovládat kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite i kata Kitei (povinná forma kata, vyhlášená technickým výborem ITKF), která v sobě zahrnuje různé základní techniky tradičního karate. Autorem kata Kitei je Sensei Nishiyama. Fuku-go je tedy absolutní disciplinou tradičního karate. Základní techniky tradičního karate byly vyvíjeny a zdokonalovány mnohaletým studiem a cvičením, ale abychom mohli kteroukoliv z nich efektivně použít, musíme uznávat duchovní hledisko tohoto umění sebeobrany.

KUMITE
Kumite je boj mezi dvěma soupeři. Soutěž v kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku a smyslem pro fair play s plným vědomím nutnosti respektovat technické zkušenosti, osobnost a dispozice soupeře. Této vyspělosti je dosaženo tréninkem koncentrace za maximálního duševního a fyzického úsilí. Cílem je vytvoření vzájemného respektu mezi soupeři. Aby se člověk stal vítězem, musí nejdříve zvítězit sám nad sebou. Gichin Funakoshi, velký mistr karate-do, vždy opakovaně zdůrazňoval, že úkolem tohoto umění je pěstování vznešeného ducha, ducha pokory. Státi se pravým karatekou je možné jen tehdy, když člověk docílí mistrovství duchovního i fyzického. Zápas v tradičním karate je bezkontaktní. Jeho pravidla odrážejí reálný boj a tak je možné zvítězit jednou todome (konečnou) technikou.

 

Zdroj: ČATK  http://www.karate.cz/